Задачка: Кое от двете момчета ще донесе повече вода за напояване на градината?

loading…


Обичам задачки, които развиват логическото мислене. Именно затова тези задачи са доста полезни, независимо в каква сфера се намираш. Ние сме подготвили една интересна задачка – закачка. Погледни снимката и помисли кое от двете момчета ще донесе повече вода за напояване на градината?
Погледни внимателно и не бързай с предположенията, намери уловката.

Отговор:
Двете момчета разполагат с два различни съда, но различни са и техните отвори. Това също е важно, по законите на физиката трябва да сме наясно, че нивото на водата не може да надвишава нивото на дюзите. Именно затова, независимо колко са различни съдовете за напояване, количеството течност вътре в тях ще бъде равно.

loading…